top of page

היפרדות של שרירי הבטן

הריון

היפרדות של שרירי הבטן מתרחשת ב66-100% מההריונות.

היפרדות מתרחשת במהלך ההריון כשהבטן גדלה. על מנת לתת מקום לרחם ולבטן הגדלה השרירים מתארכים ורקמת החיבור בין שני צידי שריר הישר בטני נמתחת.

בהריון, בעליה של לחץ תוך בטני כשיש היפרדות ניתן לראות בליטה במרכז הבטן. לאחר לידה אם יש היפרדות תהיה בליטה או שקע.

לאחר הלידה יש החלמה ספונטנית ושיקום של רקמת החיבור, אבל לאחוז מסוים מהנשים ההיפרדות לא נסגרת.

נשים אלו פעמים רבות מתלוננות לאחר הלידה שמראה הבטן מפריע להן.

בקליניקה ניתן לבדוק ולאבחן האם אכן יש היפרדות של שרירי הבטן, ולקבל תרגילים מותאמים באופן אישי על מנת לשפר את מראה הבטן ואת תפקודה.

bottom of page